Ik heb een nieuw product gekocht, maar ik heb al een verzekering. Kan ik mijn verzekering overzetten op dit nieuwe product?

Wanneer u bij één van onze verkoopkanalen een nieuw product koopt, kunt u daar direct een nieuwe verzekering op afsluiten. In de winkel kunt u vragen of zij dit aan ons door kunnen geven, waarna wij de oude polis per direct zullen beëindigen. U kunt ons ook zelf schriftelijk informeren. U krijgt uiteraard een bevestiging van stopzetting. Neem contact met ons op als u deze niet ontvangt.


Ik heb een product bij een andere dan een met u samenwerkende winkel gekocht. Kan ik dit product alsnog bij jullie verzekeren?

Er kunnen alleen polissen worden afgesloten voor producten die zijn aangeschaft bij een winkel die onze verzekeringen aanbiedt.


Kan ik mijn premie of eigen risico op een andere manier betalen dan via automatische incasso?

Betaling aan Harmony Service Center kan alleen via automatische incasso. U hebt hiervoor een machtiging afgegeven bij het aanvragen van de verzekering. Het is niet mogelijk de premies te betalen met een acceptgiro of met een handmatige overschrijving.


Hoe kan ik een claim indienen?

Als uw product beschadigd of gestolen is, belt u naar Harmony Service Center Zorg dat u uw polis- of certificaatnummer (en in het geval van schade ook het defecte product) bij de hand hebt. Tijdens het telefoongesprek wordt de procedure met u doorgenomen zodat u weet wat u moet doen en wat u kunt verwachten.

Op deze site vindt u meer informatie over deze onderwerpen op de pagina’s Diefstalprocedure en Schadeprocedure.


Wat valt er onder de garantie?

De vuistregel voor het bepalen van garantiekwesties is: als uw product binnen de garantietermijn kapot gaat zonder aanwijsbare reden valt dit onder de garantie. U kunt in dit geval teruggaan naar uw verkooppunt. Indien tijdens het reparatieproces blijkt dat de schade geen garantiekwestie is, kan Harmony de reparatie voor u overnemen. U hoeft dan geen onderzoekskosten of reparatiekosten te betalen.

Wilt u expliciet gebruik maken van Harmony Service Center ook als er sprake is van garantie dan kunt u onder betaling van het eigen risico uw product via Harmony Service Center ter reparatie aanbieden.


Hoe lang loopt de verzekering?

Polissen voor elektronicaproducten (m.u.v. mobiele telefoons) hebben een minimale contractsduur van 2 of 3 maanden (deze termijn staat in de polisvoorwaarden vermeld). Verzekeringen voor mobiele telefoons hebben over het algemeen een minimale contractsduur van 1 jaar. Na de minimale contracstduur wordt de polis automatisch maandelijks verlengd totdat de polis door u wordt opgezegd.


Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Als u verhuisd bent, of een nieuw telefoonnummer, dan kunt u dit schriftelijk of telefonisch of via email aan ons doorgeven. Voor het wijzigen van een bankrekeningnummer kunnen wij vragen naar een door u ondertekende brief ter bevestiging. Onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina.


Kan ik overstappen naar een verzekering met een uitgebreidere dekking?

 Het is niet mogelijk om de dekking van de afgesloten verzekering na de dag van aanschaf te wijzigen.


Wat is de opzegtermijn van mijn polis?

U kunt uw polis elke dag opzeggen met in achtneming van de geldende opzegtermijn. Aan elke polis is een opzegtermijn verbonden van één betalingsperiode. Indien u per maand premie betaalt, is uw opzegtermijn dus 1 maand. Betaalt u per kwartaal, dan is de opzegtermijn 3 maanden. U dient ook rekening te houden met de minimale contractsduur.


Ik heb een product aangeschaft via een webshop / Coolblue. Waar kan ik met mijn vraag terecht?

Heeft u een vraag over betalingen, uw polis of wilt u een diefstal melden, neemt u dan contact op met het Harmony Service Center  op telefoonnummer: 010-8507820. Wilt u melding maken van een schade aan uw product, dan kunt u contact opnemen met de webshop waar u het product hebt aangeschaft.


Bericht voor t for telecom klanten met een Zekerheidspakket

Kunt u niet meer terecht bij een van de t for telecom winkels bij u in de buurt dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Harmony Service Center voor vragen en het melden van een schade of diefstal claim. Wij zijn bereikbaar op 010 – 206 86 86 van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 18.00 uur.


Hoe kan ik jullie bereiken?

Onze contactgegevens zijn:

Harmony Service Center B.V.
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

Onze telefoonnummers vindt u op de Contactpagina