1: Diefstal mobiele telefoon

Als uw mobiele telefoon wordt gestolen, kan iedereen op uw kosten bellen. Laat daarom zo snel mogelijk uw SIM-kaart blokkeren door uw provider. Hierdoor wordt de kans op misbruik beperkt. Neem hiervoor direct contact op met de klantenservice van uw provider. Hieronder een overzicht van de belangrijkste providers.

Telefoonnummers Providers:

Vodafone 0800-0094
T-mobile 0800-8104
KPN & Hi 0800-0105
Telfort 0900-9596
Ben 0900-0401405
Tele2 0800-1299
Simpel 0900-1418
Ziggo 0900-1884
Tele2 0800-1299
Youfone 09006983663
Hollandsnieuwe 0900-0324
Ben 0900-0401405
Ben 0900-8090

2: Proces-Verbaal aangifte

De diefstalprocedure van Harmony Service Center behandelt uitsluitend diefstalclaims met een origineel proces-verbaal van de aangifte. Op basis van de informatie in dit proces-verbaal en een aanvullende verklaring wordt de claim beoordeeld.

Neem zo snel mogelijk (in elk geval binnen 24 uur) na de diefstal contact op met het politiebureau om aangifte te doen. In veel gemeenten moet er een afspraak worden gemaakt om een proces-verbaal van diefstal op te laten maken.

Let op: neem de gegevens (serienummer of imeinummer) van het verzekerde product mee om de aangifte te laten opmaken. Deze dient u op te laten nemen in het proces-verbaal.

3: Diefstalclaim indienen

Voor het indienen van uw diefstalclaim kunt u op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 18.00 uur telefonisch contact opnemen met Harmony Service Center. Onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

Zorg dat u uw polis-/certificaatnummer van uw verzekerd product bij de hand hebt wanneer u ons belt. Wij vinden dan snel uw gegevens en kunnen uw claim snel registreren.

Vervolgens controleren we de dekking van uw polis en of alle premie is voldaan. Hierna wordt een claimnummer aan u verstrekt dat geldt als referentie van uw claim.

4: Beoordeling claim

Om uw diefstalclaim te beoordelen kunnen wij om de volgende stukken vragen:

• Het originele proces-verbaal (bewaar altijd een kopie voor uzelf).
• Een kopie van uw verzekeringscertificaat.
• Een ondertekende eigen verklaring o.v.v. uw claimnummer. Hierin omschrijft u de toedracht van de diefstal.
• In geval van diefstal met braak: reparatiebonnen en/of foto’s van de braakschade.
• Een kopie van de originele aankoopbon.

Postadres Harmony Service Center
Harmony Service Center B.V.
t.a.v. Afdeling Diefstal
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

5: Afhandeling claim

Uw claim wordt uiterlijk binnen 5 werkdagen behandeld. U ontvangt altijd schriftelijk bericht over de afhandeling van uw claim. Als uw claim wordt toegekend, probeert de verzekeraar altijd hetzelfde type product aan u uit te keren. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een gelijkwaardig product uitgekeerd.

In sommige gevallen ontvangt u van ons direct een vervangend product. In andere gevallen sturen wij u een uitkeringsbrief te sturen waarmee u bij in de brief genoemde winkel een nieuw product kunt afhalen.

Voor iedere gedekte diefstalclaim wordt een eigen risico in rekening gebracht. De hoogte hiervan vindt u in uw polisvoorwaarden.
Indien uw claim niet gedekt is door de verzekeraar, ontvangt u een brief waarin uitgelegd wordt waarom de claim is afgewezen.