1: Schadeclaim indienen

Voor het indienen van uw schadeclaim kunt u op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 18.00 uur telefonisch contact opnemen met Harmony Service Center. Onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina.

Zorg dat u uw polis-/certificaatnummer en het beschadigde product bij de hand hebt wanneer u ons belt. Wij vinden dan snel uw gegevens en controleren samen met u het serienummer van uw product.

Vervolgens controleren we de dekking van uw polis en of alle premie is voldaan. Hierna wordt een schadenummer aan u verstrekt. Met dit schadenummer kunt u gedurende de claim navraag doen over de status van de reparatie. Tevens vermeldt u dit schadenummer op alle eventuele correspondentie over uw claim.

In overleg wordt bepaald of u uw product in de winkel kunt inleveren, het direct naar de reparateur kunt sturen of dat het product eerst naar Harmony Service Center moet. Dit is afhankelijk van de aard van de schade. Wanneer het product verstuurd moet worden, raden wij u aan dit aangetekend te doen. Bewaar het verzendbewijs goed.

2: Beoordeling schadeclaim

Om uw schadeclaim te kunnen beoordelen hebben wij de volgende stukken nodig:

• Het beschadigde product (zonder toebehoren zoals opladers, batterijen e.d. tenzij anders vermeld).
• Een ondertekende eigen verklaring waarin u de toedracht van de schade omschrijft. Vermeld daarbij het schadenummer en indien van toepassing het reparatienummer.

Postadres Harmony Service Center
Harmony Service Center B.V.
t.a.v. Afdeling Schade, Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

3: Afhandeling Reparatie

Indien u het product opstuurt (naar Harmony Service Center of reparateur) wordt het product na reparatie aangetekend aan u retour gestuurd. Indien u het product inlevert in de winkel, wordt er door een winkelmedewerker contact met u opgenomen wanneer het gerepareerde product kan worden afgehaald.

Als er wordt geconcludeerd dat reparatie niet mogelijk blijkt, probeert de verzekeraar altijd hetzelfde type product aan u uit te keren. Indien dit niet mogelijk is, wordt er een gelijkwaardig product uitgekeerd. In sommige gevallen ontvangt u van ons direct een vervangend product. In andere gevallen sturen wij u een uitkeringsbrief. Hiermee kunt u in de winkel die in de brief is genoemd een nieuw product afhalen.

Na een uitkering blijft het beschadigde product eigendom van de verzekeraar.

Voor elke gedekte schadeclaim wordt een eigen risico in rekening gebracht. De hoogte van het eigen risico staat in uw polisvoorwaarden.

Indien uw claim niet gedekt is door de verzekeraar, ontvangt u het defecte apparaat retour. U ontvangt een brief waarin uitgelegd wordt waarom de claim is afgewezen.